0703 – 462 962
ka@segerstaengineering.se

Senaste projekten

Holmen Paper Iggesunds Bruk

Igge- 93 Ombyggnad av KM2 kartongmaskin förlängning med 75 meter samt Byte av & El & Automationsutrustning

1999 Ombyggnad av KM1 Byte av styrsystem samt byte av Pressparti

Södra Länken Tunnelentreprenad , Vägverket

SAT1 ansvarig åt EIAB för deras installationer vilket omfattade Hög och lågspänning, Styr, brandlarm, telefoni, passage samt inbrottssystem,

Norrrortsleden El & Industrimontage Svenska AB Vägverket

SAT1 ansvarig åt EIAB för deras installationer vilket omfattade Hög och lågspänning, Styr, brandlarm, telefoni, passage samt inbrottssystem,

Citytunneln i Malmö El & Industrimontage Svenska AB, Banverket

Ansvarat för Konstruktion av apparatskåp placeringsritningar för styrsystem, brandlarm, ITV, Allmän ventilation, Tunnelventilation, Släckvattensystem. Hantering av all dokumentation samt relationsdokumentation till och från montage avdelningen.

Goodtech Project & Services AB / Siemens, Trafikverket (Omformarstation Häggvik,)

Granskning av dokumentation , Färdigställande komplettering av dokumentation, relationsdokumentation till och från montage avdelningen. Installationssamordning mellan Konstruktion och Montage

Goodtech Project & Services AB /Siemens, Trafikverket (Omformarstation Eskilstuna,)

Granskning av dokumentation , Färdigställande komplettering av dokumentation, relationsdokumentation till och från montage avdelningen. Installationssamordning mellan Konstruktion och Montage

Eitec International Azebaijan ( Waste to Power Plant

Beställar representant för Ministeriet mot Franska (CNIM) som levererade en Turn key anläggning.

Granskning av all El & Automations underlag, samt besiktning av alla installationer.

Norra Länken Tunnelentreprenad

El & Automation, Provning Drifttagning 

Trafikverket Norra Länken

Installationsledning El

Mforce / Siemens KVV8 Fortum Värme

Projektledning Elkraft, Brandlarm, Passagesystem, ITV utrustning

Stockholm Vatten AB / INEN AB (Projekt SFA) Henriksdal

Bitr. Projektledning Inventering, Granskning av dokumentaion, Byggledning El & Tele

Pågående Projekt beräknas färdigt under 2029.

Stockholm Vatten AB / INEN AB (Projekt SFAL) Brommatunneln

Granskning av dokumentation, Byggledning

Pågående projekt beräknas färdigt under 2025